شرکت آتار درب با مجموعه ای از چندین شرکت به صورت هلدینگ در استان آذربایجان غربی شهرک صنعتی سلماس بیش از 20سال در زمینه تولید دربهای ساختمانی فعالیت دارد.

امید است با دستان توانای پرسنل زحمتکش شرکت روز به روز بر کیفیت تولیدات آن افزوده و نیاز کشور از واردات اینگونه محصولات کاهش یابد و در آینده شاهد افزایش صادرات به کشورهای همسایه باشیم .

واحد فروش : 35250323-044فکس : 35250322-044